Pre sledovanie OTT/IPTV televizie v enigma2 skúste nový partnerský plugin IptvCZSK (iptv.enigma2.club)