Používateľom windows doporučujem stiahnuť program putty cez ktorý sa pripojíte na setopbox, samozrejme musíte poznať IP adresu setopboxu a prihlasovacie meno zvyčajne root

 • SSH telnet - ArchivCZSK premium

  wget http://archivczsk.club/pub/archivczsk.ipk -O /tmp/archiv.ipk
  opkg install /tmp/archiv.ipk
  init 4
  init 3
 • SSH telnet - SubsSupport


  wget http://archivczsk.club/pub/subssupport_1.5.7.ipk -O /tmp/ssuport.ipk
  opkg install /tmp/ssuport.ipk

Po úspešnej aktualizácii doporučujem archív odzálohovať z dôvodu že daná aktualízacia je dostupná iba raz a keď si box pokazíte, tak danú aktualizáciu už odomna nežiadajte. Kazdý je zodpovedný za svoj box a to čo s ním robí. Video Návod


 • Pripojíte sa na box pomocou FTP protokolu napr. cez TotalCommander
 • Skopírujete adresár do PC
  /usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/archivCZSKpremium
 • Pri obnove najskôr nainštalujete ipk balíček a teda prvotnú verziu 1.0.0
 • Následne prepíšete odzálohovaný adresár v boxe z PC
 • Až teraz vykonajte reštart príjmača!!!

Ak už máte archiv nainštalovaný pri re-inštalácii sa obnovia kategórie aj data pluginov ktoré ste mali pred tým.


 • Pripojíte sa na box pomocou SSH, napr. cez putty
 • Spustite nasledovné príkazy
  opkg remove enigma2-plugin-extensions-archivczskpremium
  wget http://archivczsk.club/pub/archivczsk.ipk -O /tmp/archiv.ipk
  opkg install /tmp/archiv.ipk
  init 4
  init 3

Ak archiv nejde spustiť a pri vstupe do Menu-Doplnky vypíše hlášku "... _counter.so: cannot open shared object file...", tak je potrebné nainštalovať FIX

fix
 • Pripojíte sa na box pomocou SSH, napr. cez putty
 • Spustite nasledovné príkazy
  wget http://archivczsk.club/pub/archivczsk_fix.ipk -O /tmp/archivfix.ipk
  opkg install /tmp/archivfix.ipk
  init 4
  init 3

Pokiaľ vlastníte DM900, DM920, DMone DMtwo a archiv nenabehne alebo je prázdne okno tak (pri DMone, DMtwo Subssupport doporučujem neinštalovať):


 • Pripojíte sa na box pomocou SSH, napr. cez putty
 • Spustite nasledovné príkazy
  *** DreamBox 900 ***
  wget http://archivczsk.club/pub/python-pycrypto_2.5-armhf.deb -O /tmp/pycrypto.deb
  dpkg -i /tmp/pycrypto.deb
  *** DreamBox 920 ***
  wget http://archivczsk.club/pub/python-pycrypto_2.5-armhf.1.deb -O /tmp/pycrypto.deb
  apt-get install /tmp/pycrypto.deb
  *** DreamBox One | Two ***
  wget http://archivczsk.club/pub/python-pycrypto_2.5-arm64.deb -O /tmp/pycrypto.deb
  apt-get install /tmp/pycrypto.deb
 • Nakoniec reštart GUI init 4
  init 3

Dôležité odkazy:

Video Návody

Info

Ak sa nájde niekto ochotný na dlhodobejšie zapozičanie DM920 kôli doladeniu pluginu, prosím napíšte e-mail.

Plugin pre Python3.x je nekompatibilný / nefunkčný (OpenATV6.5) !!!

Prvotná inštalácia je zdarma. Pokiaľ sa bude robiť vývoj resp. oprava už existujúcich doplnkov, prípadne pridávanie nových, tak aktualizácia bude klientovi dostupná po uhradení symbolického poplatku. Klient sa rozumie set-top box. V prípade multiboot stačí archív aktualizovať na jednom a do zvyšných image nainštalovať verziu 1.0.0 a následne manuálne prepísať obsah adresára /usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/archivCZSKpremium

Prosím uvedomte si, že plugin ako taký len transformuje verejne dostupné údaje do pohodlnej formy pre užívateľa (je len zobrazovač) a nemá nič spoločné s poskytovateľom údajov. Pokiaľ poskytovateľ zmení údaje môže to spôsobiť nefunkčnosť niektorého z doplnkov čo môžete následne nahlásiť a ak to bude v mojich silách tak to môžem opraviť.

V prípade otázok a požiadaviek na vylepšenie môžete napísať email.

Aktualizácie

Po požiadaní o aktulizáciu máte 14 dní na uhradenie poplatku. Pokiaľ tak neurobíte, tak sa Vaša požiadavka zneplatní v systéme a taktiež v set-top boxe. To znamená že pri spustení archívu sa Vám znova zobrazí možnosť požiadať o aktualizáciu (prípadne ju viete vyvolať cez menu). Po úhrade sa platba musí spracovať (štandardne do 15 minút). O spracovaní budete informovaný na registrovaný email platobnej brány.

Aktuálny zoznam vylepšení nájdete TU.

Automatická kontrola aktulizácií pri spustení archívu sa dá v nastaveniach vypnúť. Tým pádom klient nebude nikdy notifikovaný o nových aktualizáciach, pokiaľ si toto nastavenie znovu nezapne.

Platba

Platbu je nutné identifikovať podľa inštrukcií zobrazených na obrazovke po odkliknutí súhlasu s aktualizáciou. Následne daný kod môžete zaplatiť TU.

Copyright © 2021 Chaoss