Video Návody

Prvotná inštalácia je zdarma. Pokiaľ sa bude robiť vývoj resp. oprava už existujúcich doplnkov, prípadne pridávanie nových, tak aktualizácia bude klientovi dostupná po uhradení symbolického poplatku. Klient sa rozumie set-top box. V prípade multiboot stačí archív aktualizovať na jednom a do zvyšných image nainštalovať verziu 1.0.0 a dodrzať postup v sekcii Zálohovanie/Obnovenie.

Prosím uvedomte si, že plugin ako taký len transformuje verejne dostupné údaje do pohodlnej formy pre užívateľa (je len zobrazovač) a nemá nič spoločné s poskytovateľom údajov. Pokiaľ poskytovateľ zmení údaje, môže to spôsobiť nefunkčnosť niektorého z doplnkov, čo môžete následne nahlásiť a ak to bude možné, tak sa doplnok v nasledujúcej verzii opraví.

V prípade otázok a požiadaviek na vylepšenie môžete napísať email.

Po požiadaní o aktulizáciu máte 14 dní na uhradenie poplatku. Pokiaľ tak neurobíte, tak sa Vaša požiadavka zneplatní v systéme a taktiež v set-top boxe. To znamená, že pri spustení archívu sa Vám znova zobrazí možnosť požiadať o aktualizáciu (prípadne ju viete vyvolať cez menu). Po úhrade sa platba musí spracovať (štandardne do 15 minút). O spracovaní budete informovaný na registrovaný email platobnej brány.

Aktuálny zoznam vylepšení nájdete TU.

Automatická kontrola aktulizácií sa dá v nastaveniach vypnúť. Tým pádom klient nebude nikdy notifikovaný o nových aktualizáciach, pokiaľ si toto nastavenie znovu nezapne.

Platbu je nutné identifikovať podľa inštrukcií zobrazených na obrazovke po odkliknutí súhlasu s aktualizáciou. Následne daný kod môžete zaplatiť TU.
 • Používateľom windows doporučujem stiahnuť program putty cez ktorý sa pripojíte na setopbox, samozrejme musíte poznať IP adresu setopboxu a prihlasovacie meno zvyčajne root

  • SSH telnet - ArchivCZSK & SubsSupport

   wget http://archivczsk.club/pub/archivczsk.ipk -O /tmp/archiv.ipk
   opkg update
   opkg install /tmp/archiv.ipk
   opkg install /tmp/ssuport.ipk
   opkg install curl
   init 4
   init 3
  • SSH telnet - ServiceApp (ExtePlayer3)

   opkg update
   opkg install enigma2-plugin-systemplugins-serviceapp
 • Po úspešnej aktualizácii doporučujem archív odzálohovať z dôvodu, že daná aktualízacia je dostupná iba raz a keď si box pokazíte, tak danú aktualizáciu už odomna nežiadajte. Kazdý je zodpovedný za svoj box a to čo s ním robí.
  Pozrite si Video Návod


  • Pripojíte sa na box pomocou FTP protokolu napr. cez TotalCommander
  • Skopírujete adresár do PC
   /usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/archivCZSKpremium
  • Pri obnove najskôr nainštalujete ipk balíček a teda prvotnú verziu 1.0.0
  • Následne prepíšete plugin v setopboxe odzálohovaným adresárom z PC
  • Až teraz vykonajte reštart príjmača!!!
 • Ak už máte archiv nainštalovaný pri re-inštalácii sa obnovia kategórie aj zapamätané údaje pluginov ako sú záložky a iné.


  • Pripojíte sa na box pomocou SSH, napr. cez putty
  • Spustite nasledovné príkazy
   opkg remove archivczskpremiumfix
   opkg remove enigma2-plugin-extensions-archivczskpremium
   opkg remove enigma2-plugin-extensions-subssupport
   opkg update
   wget http://archivczsk.club/pub/archivczsk.ipk -O /tmp/archiv.ipk
   opkg install /tmp/archiv.ipk
   opkg install /tmp/ssuport.ipk
   init 4
   init 3
  • Následne môžete požiadať o poslednú aktualizáciu
 • Ak archiv nejde spustiť a pri vstupe do Menu-Doplnky vypíše hlášku "... _counter.so: cannot open shared object file...", tak je potrebné nainštalovať FIX

  fix
  • Pripojíte sa na box pomocou SSH, napr. cez putty
  • Spustite nasledovné príkazy
   wget http://archivczsk.club/pub/archivczsk_fix.ipk -O /tmp/archivfix.ipk
   opkg install /tmp/archivfix.ipk
   init 4
   init 3
 • Pokiaľ vlastníte DreamBox DM520, DM525, DM900, DM920, DMone, DMtwo tak:


  • Pripojíte sa na box pomocou SSH, napr. cez putty
  • Spustite nasledovné príkazy podľa typu prístroja
   *** DreamBox 520 | 525 | 900 | 920 | One | Two***
   wget http://archivczsk.club/pub/archivczsk.deb -O /tmp/archiv.deb
   apt-get update
   dpkg -i /tmp/archiv.deb
   dpkg -i /tmp/ssuport.deb
   apt-get install curl
   systemctl restart enigma2
   *** DreamBox Iný ***
   wget http://archivczsk.club/pub/archivczsk.deb -O /tmp/archiv.deb
   apt-get update
   dpkg -i /tmp/archiv.deb
   dpkg -i /tmp/ssuport.deb
   apt-get install curl
   *** následne si treba nájsť a nainštalovať balíček python-pycrypto pre Váš box
   systemctl restart enigma2

  DreamBox Re-Inštalácia:

  • Pripojíte sa na box pomocou SSH, napr. cez putty
  • Spustite nasledovné príkazy
   dpkg -r enigma2-plugin-extensions-archivczskpremium
   dpkg -r enigma2-plugin-extensions-subssupport
   wget http://archivczsk.club/pub/archivczsk.deb -O /tmp/archiv.deb
   apt-get update
   dpkg -i /tmp/archiv.deb
   dpkg -i /tmp/ssuport.deb
   apt-get install curl
   systemctl restart enigma2