Pokiaľ Vám pre túto aktualizáciu prístroj nevygeneroval kód, prosím preinštalujte plugin na verziu 1.0 podľa návodu Re-Inštalácia.

Aktualizácia obsahuje:

  • Oprava aktualizačného procesu, ktorý mohol zlyhať pri určitých okolnostiach a užívateľ nedostal zaplatenú aktualizáciu.

  • Webshare-Cinema
    • Oprava načítavania niektorých videí, ktoré spôsobilo nespustenie prehrávania.
  • Markiza
    • Prehľadnejší obsah prezeraných relácií bez balastu.

V prípade že máte návrh na vylepšenie, môžete napísať email.

update